Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin
– muutenhan armo ei olisi armo. Room. 11:6.