Lohdutus Kristuksessa
Dani Puolimatka
Saarna 3. sunnuntai loppiaisesta lohdutus
2. Kor. 1:3–11