Tapio Puolimatka
Christiaan W.J.M. Alting von Geusau: Totalitarismi ja epäinhimillistämisen viisi vaihetta