Kristuksen vaikutus kulttuurin kehitykseen
Tapio Puolimatka