Kuolettava sairaus, helvetti ja oletukset Jumalasta