Vapaasana


Join the forum, it's quick and easy

Vapaasana
Vapaasana
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Haku
 
 

Näytä tulokset:
 

 


Rechercher Tarkennettu haku

Viimeisimmät aiheet
» Rovasti Olavi Peltola kirjoittaa helluntaikarismaattisesta liikkeestä
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTänään kello 8:01 am kirjoittaja vakiokalusto

»  Hän veti minun ylös hirmuisesta haudasta ja sontaisesta loasta
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyEilen kello 6:29 am kirjoittaja Hellevi

» Vallankäytöstä (uskonnollisissa) yhteisöissä – Miten tämä on mahdollista?
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyEilen kello 6:24 am kirjoittaja Hellevi

» Yksi mennyt kesäpäivä ja lapsenlapset
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 9:31 am kirjoittaja Hellevi

» Täällä meitä riisutaan
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 9:23 am kirjoittaja Hellevi

» Hengellinen väkivalta /”Pahat henget tulee mun sisään jos syön mielialalääkkeitä”
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 8:58 am kirjoittaja Hellevi

»  Avoimuudesta / Saako kaikki kertoa/Pitääkö kaikki kertoa?
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 8:45 am kirjoittaja Hellevi

» Milloin lähimmäistä koskeva rakkaus saa alkaa ja milloin ei?
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 8:38 am kirjoittaja Hellevi

» SISÄINEN LANKEEMUS
USKO, TIEDE JA RAAMATTU EmptyTi Joulu 05, 2023 8:30 am kirjoittaja Hellevi

Joulukuu 2023
MaTiKeToPeLaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kalenteri Kalenteri


USKO, TIEDE JA RAAMATTU

Siirry alas

USKO, TIEDE JA RAAMATTU Empty USKO, TIEDE JA RAAMATTU

Viesti kirjoittaja Vierailija Ma Helmi 18, 2019 10:36 am

USKO, TIEDE JA RAAMATTU
Tapio Puolimatka
Kustannus Oy Uusi Tie. Helsinki 2007. 550 s.

Concordia 2/2008

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa sekä käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa. Puolimatka on väitellyt tohtoriksi käytännöllisestä filosofiasta (1989) ja kasvatusfilosofiasta (1996). Hän on myös mm. opiskellut juutalaista ajattelua Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa.

Puolimatka on tässä kirjassaan ottanut tavoitteekseen arvioida ns. tieteellistä raamatuntutkimusta ja sen käyttämiä menetelmiä. Kirjoittajaa voidaan syystä sanoa rohkeaksi useasta syystä. Hän ei itse ole laajasta koulutuksestaan huolimatta ammattiteologi. Teoksessa käsitelty materiaalimäärä on suuri ja monialainen ja kirjassa ruoditaan harvinaisen syvälle käyvästi tieteen perusteita.

Kirja jakautuu viiteen päälukuun: 1) Johdatus tieteen uskomusjärjestelmiin, 2) Avointen uskontunnustusten aika, 3) Uskontunnustusten salaamisen aika, 4) Tieteen paluu avoimiin uskontunnustuksiin ja 5) Perususkomusten vaikutus tutkimusmenetelmiin. Otan seuraavassa esille joitakin poimintoja teoksesta.


PERUSUSKOMUSTEN SUURI MERKITYS


Puolimatkan keskeinen väite on, että tiede on aina sidoksissa eräisiin perususkomuksiin. Puolimatka sanoo 1700-luvun valistuksen vaikutuksesta tässä suhteessa: "Valistuksen kulttuuri uskoi edustavansa puolueetonta järkeen perustuvaa tutkimusta. Se pyrki salaamaan valistuksen ajan pohjana olevat uskomukset maailmankaikkeuden ja ihmisen alkuperästä, perimmäisestä luonteesta ja todellisuuden yhtenäisyyden perustasta. Se loi myytin tiedemiehestä, joka tutkii todellisuutta pelkästään järkensä varassa, ilman uskonvaraisia ennakko-olettamuksia.

Tämä loi keinotekoisen vastakkainasettelun uskon ja tiedon välille ikään kuin tieto olisi riippumaton uskosta." (s. 209). Tämä ajattelumalli saavutti valta-aseman, jota se on pitänyt meidän päiviimme asti. Nykyään kuitenkin tämä ajattelu kyseenalaistetaan lisääntyvässä määrin tieteen filosofiassa. Puolimatka mainitsee teoksessaan huomattavana nimenä mm. Alvin Plantingan. Esimerkiksi lehtien ja netin keskustelupalstoilla esitetään hyvin usein suoraan valituksesta periytyviä ajatuksia itsestäänselvyyksinä. Puolimatka huomauttaa: "On mielenkiintoista, että kritiikitön usko naturalismiin vahvistuu populaarissa keskustelussa, samalla kun naturalismin älyllinen vararikko on yhä ilmeisempää filosofisessa ja tieteellisessä keskustelussa" (s. 516).


KRISTILLINEN SUPRANATURALISMI


Puolimatka puolustaa teoksessaan kristillistä supranaturalismia. "Kristillisen supranaturalismin mukaan Raamattu on Jumalan ilmoitusta. Niinpä se voi välittää ihmiselle Jumalan todellisuuden. Tämän ilmoituksen varassa ihminen voi muodostaa tiedollisesti oikeutettuja uskomuksia." "Vaikka pätevä perususkomus ei rakennu perusteluiden varaan, se ei kuitenkaan ole perusteeton (s. 69)." Puolimatka siteeraa em. Plantingaa, joka sanoo muun muassa: "Raamattu on selkeä: jokainen normaalin älykkyyden ja koulutuksen omaava ihminen voi tiedollisesti oikeutetulla tavalla hyväksyä ja ymmärtää sen pääopetukset luomisesta, syntiinlankeemuksesta, inkarnaatiosta, sovituksesta, ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä." (s. 69-70).

Puolimatka tuo esille sen historiallisen totuuden, että kristinuskolla oli merkittävä myönteinen vaikutus kokeellisen luonnontieteen kehitykseen. "Tieteellinen vallankumous 1500-1700 -luvuilla toteutettiin olennaisesti Raamatun ilmoituksesta saatujen perustavien vakaumusten pohjalta. Tieteellisen vallankumouksen toteuttajat olivat pääasiassa kristittyjä tieteentekijöitä, jotka näkivät luonnon Jumalan luomistyönä. Siksi he pitivät mielekkäänä etsiä luonnosta järjestystä ja etsiä sitä nimenomaan kokeellisen menetelmän avulla. Usko ihmiseen Jumalan kuvaksi luotuna olentona antoi perustan uskoa inhimillisten havaintojen ja järjen luotettavuuteen." (s. 129)


NATURALISMI


Puolimatka kritisoi teoksessaan kautta linjan naturalistista tiedekäsitystä. Oppina naturalismi tarkoittaa hänen mukaansa sen kieltämistä, että Jumalaa tai mitään yliluonnollista voisi olla olemassa. Naturalismi kieltää sen mahdollisuuden, että Jumala tai jokin yliluonnollinen voisi vaikuttaa maailman tapahtumien kulkuun. Tieteelliseen menetelmään sovellettuna naturalismi merkitsee pyrkimystä ymmärtää kaikki luonnon ja historian tapahtumat pelkästään luonnollisten prosessien pohjalta. Tämän vastakohtana on em. supranaturalismi.

Naturalismi merkitsee näköalan suurta kapea-alaisuutta. Kun se ei ota lähtökohdakseen Jumalan olemassaoloa ja hänen luomistyötään, se jättää tutkimuksen kohteena olevat tosiasiat vaille lopullista selitystä. "Naturalismi ei tarjoa vastausta kysymykseen, miksi yleensä jotakin on olemassa sen sijaan, ettei olisi olemassa mitään" (s. 130).


ALKUVOIMAT PERUSTAVA VAI KRISTUS?

Puolimatka lainaa Paavalin Kolossalaiskirjeen kohtaa, jossa apostoli varoittaa kristittyjä tyhjistä ja pettävistä viisauden opeista, jotka eivät perustu Kristukseen vaan maailman alkuvoimiin (Kol. 2:8, KR 92). "Sana ’alkuvoimat’ tarkoittaa alkukielessä alkeisosaa, perusosaa, elementtiä. Luottaessaan omaan viisauteensa ihminen ottaa ajattelunsa perustaksi todellisuuden alkeisosat tai peruselementit ja pyrkii selittämään todellisuutta näistä peruselementeistä käsin.

Jos ajattelu pitäytyy maailman peruselementteihin ja pyrkii selittämään kaiken niistä käsin, sen sijaan että se pitäytyisi Kristukseen ja ymmärtäisi kaiken Hänen kauttaan, se ajautuu sisäisiin ristiriitaisuuksiin. Tässä mielessä naturalistiseen ajatteluun sisältyy aina petos. Päättely osoittautuu tyhjäksi (pätemättömäksi), kun tämä petos paljastuu." (s. 324) Puolimatka mainitsee esimerkkejä aatteista, jotka ovat koettaneet selittää todellisuutta jostain sen elementistä käsin: positivismi, freudilaisuus, marxilaisuus, historismi jne.


HISTORIALLIS-KRIITTINEN RAAMATUNTUTKIMUS


Niin sanottua historiallis-kriittistä raamatuntutkimusta on paljolti harjoitettu em. naturalistisesta lähtökohdasta käsin. Sekä historiallisuus että kriittisyys ymmärretään tällöin naturalistisen maailmankuvan tai tietoteorian ehdoilla (s. 224). Puolimatkan mukaan kriittisyys tarkoittaa tällöin uskoa siihen, että ihmisjärki kykenee itsenäisesti ratkaisemaan kaikki kysymykset. "Kriittinen järki pystyy lähtemään itsestään käsin ja perustelemaan kaiken itsestään käsin.

Tämä oli valistuksen ajan perustava uskomus..." (s. 224) Tähän kriittisyyden käsitteeseen liittyy läheisesti ajatus vapaudesta. "Kriittisyydessä on kysymys taistelusta vapauden puolesta kaikkia sortavia mahteja vastaan, joihin kuuluviksi luettiin myöskin kirkko" (s. 225). Puolimatka sanoo, että kun teologiaan sovelletaan tällaista ajatusta kriittisyydestä, silloin heikentyy käsitys ihmisen syntisyydestä. Tämä taas on heikentänyt kriittisen ajattelun valmiuksia itsekriittisyyteen.

Puolimatka ottaa esille saksalaisen filosofin ja historioitsijan, Ernst Troeltschin (1865-1923) kaksi periaatetta, joilla on ollut erittäin suuri merkitys historiallis-kriittiselle raamatuntutkimukselle: 1) historiallinen tieto on mahdollista, koska kaikki tapahtumat seuraavat samoja säännönmukaisuuksia tai luonnonlakeja, 2) kaikki historialliset tapahtumat liittyvät toisiinsa ja ovat riippuvaisia toisistaan. Mitään tapahtumaa ei voi erottaa historiallisten syiden ja seurausten ketjusta. Troeltschin mukaan tämä merkitsee Raamattuun sovellettuna sitä, että Raamatun uskonnollista maailmankuvaa on tarkasteltava osana Lähi-idän uskonnollisten käsitysten evoluutiota.

Puolimatka huomauttaa, että em. Troeltschin lähestymistapaa voidaan luonnehtia historismiksi, joka tarkoittaa, että kaikki on historiallisesti suhteellista. Tämä historismi on naturalistisen uskontunnustuksen toinen pääkohta. Toinen pääkohta on em. kriittisyyden käsite. Puolimatka osoittaa, että historismin paha ongelma on siinä, että se kumoaa itse itsensä. "Historismin ongelma on, että se johdonmukaisesti sovellettuna johtaa relativismiin ja nihilismiin" (s. 230). Puolimatka sanoo, että jos kaikki on historiallisesti suhteellista, silloin myös historiallinen teoria on historiallisesti suhteellinen eikä sillä ole yleispätevää totuuden asemaa (s. 230).

Historiallis-kriittisessä raamatuntutkimuksessa on päädytty monessa suhteessa umpikujaan: eri tutkijat saavat aivan erilaisia tuloksia, seuraava tutkijasukupolvi kumoaa edellisen sukupolven tulokset, tulokset saattavat olla täysin todistusaineiston vastaisia (Myllykosken joukkohautateoria ym.) jne. Tämä kaikki viittaa siihen, että tutkimuksen perusteissa on paha vika.

Teoksessa siteerattu Gerhard Maier lausuu tästä kysymyksestä: "Vastoin Lutherin käsitystä, jonka mukaan ihmisen tahto ei ole vapaa, he (historiallis-kriittiset tutkijat) ajattelevat voivansa vapauttaa järjen syntiinlankeemuksen vaikutuksesta ja voivansa käyttää sitä kriittisesti niin, että se pystyy erottelemaan Jumalan ilmoituksesta sen aidon osan ja siten päättelemään, mikä on ilmoitusta. Itse asiassa he tällä tavalla antavat järjelle ilmoituksen aseman." (s. 321)


AGNOSTISMI AINOA OIKEA LÄHTÖKOHTA TIETEELLE?


Osa raamatuntutkijoista ei kannata naturalismia oppina mutta katsoo, että raamatuntutkimuksen ainoa vaihtoehto on naturalistiselta pohjalta lähtevä menetelmä. Puolimatka mainitsee tästä esimerkkejä ja arvioi niitä. Suomalaisista eksegeeteistä (raamatunselittäjistä) hän ottaa esille Erkki Koskenniemen (s. 106-107). Puolimatka siteeraa Koskenniemen lausumaa (s. 106): "...oikea tiede ei kiellä Jumalan olemassaoloa, vaan jättää kysymyksen avoimeksi.

Oikea tiede ei siis ole luonteeltaan ateistista, vaan agnostista." Hän siteeraa myös toista lausumaa, jossa sanotaan mm.: "Tutkija ei saa perustella teesejään omilla uskomuksillaan eikä yliluonnollisilla kokemuksillaan, vaan toisten kontrolloitavissa olevilla väittämillä." Puolimatka yhtyy siihen ajatukseen, että varsinaisten tieteellisten väitteiden tulisi olla sellaisia, jotka ovat muiden tieteentekijöiden kontrolloitavissa. Sitä vastoin Puolimatka kritisoi Koskenniemeä siitä, että tämä ei tee eroa tieteen lähtökohtaoletuksina toimivien perususkomusten ja varsinaisten tieteellisten väitteiden välillä.

"Tämän näkemyksen mukaan ’tutkija ei saa perustella teesejään omilla uskomuksillaan’. Jos tätä periaatetta sovellettaisiin johdonmukaisesti, jouduttaisiin lopulta päättymättömään todistusten kehään." (s. 107). Puolimatkan mukaan em. agnostinen tiedekäsitys joutuu rikkomaan oman avoimuuden periaatteensa heti sen esitettyään. "Tätä periaatetta rikotaan sanottaessa, että oikea tiede on luonteeltaan agnostista... Kuitenkaan tämän agnostisen näkemyksen puolesta ei voida esittää mitään tieteellisesti kontrolloitavaa argumenttia."

Toinen esimerkki on hyvin puhutteleva. Puolimatka mainitsee eksegeetti Barnabas Lindarsin, joka eksegeettinä päätyi kieltämään Jeesuksen jumaluuden. Henkilökohtaisena uskovana hän sitä vastoin korosti sitä näkemystä, että Jeesus on läsnä ehtoollisessa. Kun hänen oppilaansa kysyi häneltä, miten hän yhdisti nämä kaksi ristiriitaista näkemystä, Lindars yritti etsiä erilaisia selityksiä mutta lopulta kyselijän täytyi luopua lisäkysymyksistä, koska hän huomasi, että tämä asia oli Lindarsille tuskallinen (s. 126).


ARVOSTELUKYVYN JA OPPINEISUUDEN SUHDE

Puolimatka tekee heti teoksensa alussa erittäin tärkeän havainnon. Hän huomauttaa siitä, että oppineisuus ja arvostelukyky ovat eri asioita (s. 27). Puolimatka lainaa C. S. Lewisia, joka sanoo eksegeeteistä: "Hän saattaa olla niin sokea, ettei hän näe sellaista, minkä kaikki ihmiset häntä lukuun ottamatta näkevät" (s. 28) "Arvostelukyky ei koostu pelkästään siitä, että henkilö on omaksunut tietyn määrän informaatiota.

Arvostelykyky edellyttää näkökulmaa ja selitysperustaa, josta avautuvat ilmiön olennaiset piirteet ja ilmiön suhde muuhun todellisuuteen... Arvostelukykyyn kuuluu laaja-alaisuus, itsekriittisyys, suhteellisuudentaju, kyky ottaa etäisyyttä itseensä, omaan etuunsa ja yksityisiin mieltymyksiinsä. Tältä osin arvostelukyvyn käsite tulee lähelle viisauden käsitettä... Kukaan ei ole erikoisasiantuntija sen osalta, mikä on todellisuuden perimmäinen luonne ja mikä on elämän tarkoitus. Kaikki ihmiset ovat näiden kysymysten osalta samassa asemassa – oppineilla ei tässä suhteessa ole erityisasemaa. Siksi oppineisuus ei takaa arvostelukykyä." (s. 27)

"Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet." (Room. 1:22)

"Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: ’Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra’." (1. Kor. 1:30-31)


Vierailija
Vierailija


Takaisin alkuun Siirry alas

USKO, TIEDE JA RAAMATTU Empty Isisin aivopesussa samat keinot käytössä kuin lahkojen hengellisessä väkivallassa

Viesti kirjoittaja jarrut Ke Kesä 05, 2019 5:04 am

Isisin aivopesussa samat keinot käytössä kuin lahkojen hengellisessä väkivallassa

Uskontojen uhrien tuki ry auttaa heitä, jotka pyrkivät eroon tukahduttavista uskonnollisista yhteisöistä


Miksi lähteä terrorijärjestö Isisin matkaan tai kuinka hurahtaa outoihin kultteihin? Psykologi, psykoterapautti ja Uskontojen uhrien tuki UUT (siirryt toiseen palveluun) ry:n puheenjohtaja Pia Puolakka näkee yhtäläisyyksiä näiden tahojen manipulointikeinoissa.

– Uskon, että ihmisten manipulointi on aika helppoa. Isis-järjestö käyttää todennäköisesti samanlaisia keinoja kuin manipuloinnissa muutenkin käytetään. Vedotaan tunteisiin, esitetään asiat mustavalkoisesti ja kumotaan koko ajan vastakkaista informaatiota, sanoi Pia Puolakka Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Puolakan mukaan Isis etsii sellaiset kohderyhmät, joihin voidaan helposti vedota. Tällaisia ovat esimerkiksi elämässään katkeroituneet ja ne, jotka kokevat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti.

– Isisiin liittyneet voivat olla niin hyvin aivopestyjä, että he pystyvät oikeuttamaan kaiken pahan tarkoitusperillään. Toisaalta on myös niitä, joita uhkaillaan ja pelotellaan, eivätkä he sen takia uskalla lähteä.

Miten eroon painostavasta ryhmästä

Maailmalla on exit-ryhmiä niille, jotka haluavat irtaantua kultista. Jos uskonnollisessa lahkossa oleva tai muun aivopesun kohteena oleva itse pystyy lähtemään, silloin ihmisessä on syntynyt motivaatio muuttua, sanoo Pia Puolakka.
Psykologi, psykoterapeutti ja Uskontojen uhrien tuki ry:n puheenjohtaja Pia Puolakka
Uskontojen uhrien tuki ry:n puheenjohtaja Pia Puolakan mukaan hengellinen väkivalta voi olla esimerkiksi käännyttämistä, pelottelua, syyllistämistä ja eristämistä.Kaija Kellman/Yle

– Meidänkin järjestössä on sellaisia auttajia, jotka ovat erikoistuneet tällaiseen auttamiseen. Enemmän tieoa aiheesta kuitenkin tarvittaisiin.

Suomessa ei ole toistaiseksi koulutusta niille, jotka voisivat auttaa ex-kulttilaisia. Uskontojen uhrien tuki ry on kouluttanut auttajia ja jakanut tietoa kulttien ja lahkojen hengellisestä väkivallasta ja hyväksikäytöstä.

Psykologi Pia Puolakka on itsekin kokenut hengellistä väkivaltaa. Hänen isoäidillään oli herännäisyystaustaa.

– Kasvoin uskonnollisen isoäidin vaikutuspiirissä. Hänellä oli mustavalkoiset ja jyrkät käsitykset. Myöhemmin vasta tajusi, että näissä käsityksissä oli myös paljon vahingollista, joka vieraannutti maailmasta ja muista ihmisistä.

Uskontoihin liittyy Puolakan mukaan paljon vaativuutta ja elämänkielteisyyttä, syyllisyyttä, häpeää ja sisäistä kontrollointia. Jatkuvan kilvoittelun ajatus johtaa siihen, että ihminen ei ole koskaan riittävän hyvä.

– Usein riittää, että yhteisössä on muutama johtavassa asemassa oleva ihminen, jotka pystyvät hoitamaan manipuloinnin. Joskus myös lahkon opissakin on manipulointia ja vääristymiä, mutta yksilö kokee nimenomaan ihmisiltä tulevan manipuloinnin ja painostuksen.

Erityisen tuhoisaa Puolakan mukaan hengellisessä väkivallassa on, että pahuutta perustellaan ylevällä motiivilla kuten jumalalla.

– Se tekee uhrin voimattomaksi varsinkin, jos manipuloinnin kohteena on lapsi.

Hengellistä väkivaltaa kokeneet voivat saada vertaistukea Uskontojen uhrien tuki -yhdistyksen kautta. Vertaistukiryhmiä on yhdeksällä paikkakunnalla.

Hengellistä väkivaltaa kokeneita on monissa kotimaisissa liikkeissä. Psykoterapeutti Pia Puolakan mukaan islamista irrottautuneet ovat uusi ryhmä, johon Uskontojen uhrien tuki -yhdistyksen pitäisi suunnata aikaisempaa enemmän huomiota.

Kuuntele:

Radio Suomen Päivä: Hengellinen väkivalta on rumaa ja tuhoisaa
https://areena.yle.fi/1-50136579


Lanttulataamo: Kun uskonto ahdistaa
https://areena.yle.fi/1-2360307


Lue lisää:

Hengellinen väkivalta voi satuttaa yhtä pahasti kuin fyysinen väkivalta
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/22/hengellinen-vakivalta-voi-satuttaa-yhta-pahasti-kuin-fyysinen-vakivalta


Kirkko ja kaupunki: Hypnoterapeutti Pia Puolakka auttaa uskonnollisissa yhteisöissä kärsineitä – miljoonan euron lahjoittaminen Star Wars -jedikirkolle on hänestä ”ihan okei”

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/hypnoterapeutti-pia-puolakka-haluaa-auttaa-uskonnollisissa-yhteisoissa-karsineita-uhrit-eivat-ole-uskonliikkeen-vaan-ihmisten-uhreja-
jarrut
jarrut
Admin

Viestien lukumäärä : 2615
Join date : 24.10.2013

Takaisin alkuun Siirry alas

USKO, TIEDE JA RAAMATTU Empty Vs: USKO, TIEDE JA RAAMATTU

Viesti kirjoittaja Vierailija La Kesä 08, 2019 4:19 am

Mielestäni näille terapoiduille olisi todellakin siis hyvä julistaa vapaasti, painostamatta myös armoa ja anteeksiantoa Kristuksessa ehdottomasti, vaikka näyttäisi olevan vaikeaa.Olenpa miettinyt samaa.
Hyvä olisi.
Mutta uskon, että sekin on sitten taphduttava
heidän ehdoillaan, ei enää mitään pakkosyöttöä -
miltään taholta, näissä asioissa liikuttaessa.
Sietävätkö kuulla mitään - ainakaan vähään aikaan!

Vierailija
Vierailija


Takaisin alkuun Siirry alas

USKO, TIEDE JA RAAMATTU Empty Vs: USKO, TIEDE JA RAAMATTU

Viesti kirjoittaja Sponsored content


Sponsored content


Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa