Luther ja juutalainen uskontoJulkaistu Concordia-lehdessä numero 6 vuonna 1997.

Tähän artikkeliin viitataan kirjassa Luther vai Melanchthon?Halvar Sandell, pastori, Helsinki