silloin ne, jotka nyt ovat autuaita uskoessaan ristiinnaulittuun Jeesukseen, saavat kaiken sen, mikä heiltä nyt puuttuu.