MITÄ USKON JA TUNNUSTAN?
”Pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus” (Hepr. 10:23)