Hengen ja lihan sota meissä
Olavi Peltola
https://www.evankeliumikoulu.fi