Matti Pyykkönen
Ote kirjasta Herätysliikkeen huominen :

"Sanan saarna vähenee ja tunnelma lisääntyy