Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Voiko meillä olla moraalinen velvollisuus kieltäytyä tottelemasta lakeja ja asetuksia?
BY TAPIO.BLOG  04.12.2021