Kristityn puhe Jeesuksesta Jumalan Poikana ei ole mikään ”rikastuttava”
lisä muslimin jumala­käsitykseen.