”Kristuksen veressä meillä on lunastus,rikkomustemme anteeksianto” (Ef. 1:7