”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto” (Ef. 1:7).